Pokerhand

Färger, valörer och rangordning

Det man i spelet kallar pokerhand är en kombination av 5 olika kort. Spelar man med 52 kort finns det hela 2 598 960 möjliga händer. Den spelare som visar upp den bästa, dvs. den högst rankade, handen i slutet av en spelomgång vinner.

En kortlek har 4 olika färger: spader, hjärter, ruter och klöver. De har alla samma värde, det finns alltså ingen rangordning dem emellan. Det finns det däremot för de 13 olika valörerna, som tillsammans med de 4 olika färgerna bildar en 52-kortlek.

Rangordningen ser ut som följer: 1 (lägst), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, knekt, dam, kung och ess (högst). I få kortspel är det direkt avgörande vilken färg en valör har, och ess kan vara värd både 1 och 14.

Olika pokerhänder

Händerna nedan kallas för standardhänder. De förutsätter att man spelar poker med en standardkortlek, utan jokrar. Rankingen baseras på hur frekvent en kombination uppkommer, vilket innebär att en hand som är sällsynt värderas högt, och tvärtom.

Pokerhand

Färgstege – på engelska Straight flush

Kräver: 5 kort av samma färg, med valörer i numerisk följd. Om ess räknas både högt och lågt kan stegen se ut så här: 10, knekt (J), dam (Q), kung (K) och ess (A) alt. A, 2, 3, 4, 5.

En färgstege som har ess som högsta kort kallas för Royal Straight. Det är den högst rankade pokerhanden som finns.

Kåk – på engelska Full house

Kräver: en kombination av 3 kort i en och samma samma valör plus 2 kort i en och samma valör, dock en annan. Färg har ingen betydelse. En kåk kan se ut så här: 3 x 8:or + 2 x Q alt. 3 x J + 2 x A. Man kan förenklat säga att det är en triss plus ett par.

Triss – på engelska Three of a kind

Kräver: 3 kort av samma valör plus 2 udda kort (s.k. sidokort). Färg saknar betydelse. En triss kan se ut så här: 3 x K + 1 x 2 + 1 x 7 (KKK + 2+7).

Fyrtal – på engelska Four of a kind

Kräver: 4 kort av samma valör plus 1 udda kort. Färg saknar betydelse. Ett fyrtal kan se ut så här: 4 x tior + 1 x A (10 + 10 + 10 + 10 + A ).

Färg – på engelska Flush

Kräver: 5 kort av samma färg (spader, hjärter, klöver eller ruter) som inte är i numerisk ordning (stege). Färg kan se ut så här: J+10+9+8+7 i ex. hjärter alt. A+K+Q+J+10 i spader.

Stege – på engelska Straight

Kräver: 5 kort med valör i numerisk ordning, dock ej i samma färg. En stege kan se ut så här: 6+5+4+3+2 i olika färger alt. 10+J+Q+K+A i olika färger. Ess får räknas både högt och lågt (värd 1 alt. 14).

Par – på engelska Pair

Kräver: 2 kort av samma valör plus 3 udda kort (sidokort) utan gemensamma valörer. Färg saknar betydelse. Ett par kan se ut så här: A+A+K+Q+J alt. 8+8+10+Q+3.

Två-par – på engelska Two pairs

Kräver: 2 kort av samma valör plus ytterligare 2 kort av samma valör, dock en annan än par nummer 1. Färg saknar betydelse. Ett två-par kan se ut så här: J+J+A+A+7 alt. 9+9+A+5+5.

Om legitim pokerhand saknas värderar man den hand som har högst kort som bästa pokerhand. Därmed vinner den som har exempelvis ett ess eller en kung (osv.) på hand.